รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2553 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 903 ท่าน