รายงานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 พฤศจิกายน 255  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2553 เวลา 11.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 856 ท่าน