รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการการอำนวยให่แก่ อปท. จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2553 เวลา 16.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1103 ท่าน