รายงานการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 16.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 961 ท่าน