ข้อสั่งการปฏิบัติราชการข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2554 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 509 ท่าน