ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปใน อบต. (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๕๙)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2554 เวลา 14.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3870 ท่าน