แนวทางการดำเนินการจับสุนัขเข้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ชั่่วคราว)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2561 เวลา 16.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 75 ท่าน