การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 15.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 75 ท่าน