ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและการให้ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 10.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 117 ท่าน