ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 12.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 90 ท่าน