โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. MDS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 111 ท่าน