การจัดสรรงบประามาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2560 (ค่าการศึกษาบุตร) ครั้งที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 13.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 102 ท่าน