รายงานการประชุม อปท.ครั้งที่ 1/2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 09.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 136 ท่าน