ขอความอนุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๗๓)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 485 ท่าน