ขอเชิญตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 15.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 115 ท่าน