ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 137 ท่าน