แจ้งให้ อบต. (ตามบัญชีแนบท้าย) ที่เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 190 ท่าน