ด่วนทีสุด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 293 ท่าน