เรื่อง เตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่น
คำสั่งจังหวัดตาก /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ที่ 50/2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 12.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 715 ท่าน