ด่วนที่สุด เร่งรัดบันทึกรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 110 ท่าน