ด่วนที่สุด การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 144 ท่าน