หารือการทำบันทึกข้อตกลงการับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้า และการประปา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 161 ท่าน