ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณด้านการควบคุมไฟป่่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 15.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 123 ท่าน