ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 17.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 155 ท่าน