เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนประชุมปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557ชุดที่ 5 [ 13 ส.ค. 2557 ]  
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 [ 9 ส.ค. 2557 ]  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ใน ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง การนำเรื่องบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอความเห็นชอบ ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]  
 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [569]