เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
เปลี่ยนแปลงเวลาการคัดเลือกเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุมนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตากส่งแบบตอบรับภายในวันท [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุมประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีคัดเลือกผูัแทนเทศบาล ใน ก.ท.จ.ตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 22 เม.ย. 2558 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [681]