เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 พ.ค. 2559 ]  
 
เชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังเเละซักถามเรื่องบริหารงานบุคคลฯ [ 25 พ.ค. 2559 ]  
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2559 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]  
 
การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) [ 24 พ.ค. 2559 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [890]