เลือกหมวดหนังสือ :
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 85 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
 
ด่วนที่สุด การรายงานการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด @มหาดไทย [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 94 
 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 124 
 
<< หน้าแรก...     28      29      30      31     (32)     33      34      35      36     ....หน้าสุดท้าย >> 1997