เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 88 
 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 174 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 166 
 
สมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
 
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 2001