เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 113 
 
กำหนดการเปิด-ปิดระบบการชำระเงินลงทะเบียนฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 120 
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรกรพอเพียง สู่ท้องถิ่น [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
<< หน้าแรก...     45      46      47      48     (49)     50      51      52      53     ....หน้าสุดท้าย >> 2119