เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ ๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ ๑ [ 26 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 99 
 
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยงกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน [ 25 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 25 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 102 
 
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53      54      55      56     ....หน้าสุดท้าย >> 2056