เลือกหมวดหนังสือ :
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 1812 
 
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 130 
 
ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 532 
 
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 497 
 
<< หน้าแรก...     675      676      677      678     (679)     680      681      682      683     ....หน้าสุดท้าย >> 1940