เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 537 
 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 271 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 [ 17 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 194 
 
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 251 
 
<< หน้าแรก...     676      677      678      679     (680)     681      682      683      684     ....หน้าสุดท้าย >> 2122