เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งโอนการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 392 
 
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... [ 10 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 222 
 
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยและขอเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 10 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 226 
 
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย [ 10 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 218 
 
<< หน้าแรก...     679      680      681      682     (683)     684      685      686      687     ....หน้าสุดท้าย >> 2001