เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่๑ [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 289 
 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมายโอนบุคลากรร ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่๑ [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 332 
 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรร ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 330 
 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่๑ [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 308 
 
<< หน้าแรก...     684      685      686      687     (688)     689      690      691      692     ....หน้าสุดท้าย >> 2119