เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 237 
 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙กรารกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 186 
 
ด่วนมาก เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกรทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนืองมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ เพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 154 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 672 
 
<< หน้าแรก...     688      689      690      691     (692)     693      694      695      696     ....หน้าสุดท้าย >> 2119