เลือกหมวดหนังสือ :
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ [ 18 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 443 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 379 
 
รายชื่อผู้บริหาร อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ ณ จ.เชียงใหม่ [ 17 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 356 
 
แจ้งระงับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 17 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 290 
 
<< หน้าแรก...     688      689      690      691     (692)     693      694      695      696     ....หน้าสุดท้าย >> 1936