เลือกหมวดหนังสือ :
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน อปท.ใน ก.ท.จ.ตาก และ ก.อบต.จังหวัดตาก กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 245 
 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรํฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 158 
 
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 193 
 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณNหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1719 
 
<< หน้าแรก...     691      692      693      694     (695)     696      697      698      699     ....หน้าสุดท้าย >> 2120