เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 673 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 187 
 
เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 262 
 
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน อปท.ใน ก.ท.จ.ตาก และ ก.อบต.จังหวัดตาก กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 245 
 
<< หน้าแรก...     693      694      695      696     (697)     698      699      700      701     ....หน้าสุดท้าย >> 2123