เลือกหมวดหนังสือ :
ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 155 
 
ตรวจสอบความพร้อมกล้อง CCTV ของ อปท. [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 232 
 
เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 306 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 329 
 
<< หน้าแรก...     694      695      696      697     (698)     699      700      701      702     ....หน้าสุดท้าย >> 2060