เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามตัวชี้วัดที่ 1.4 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 225 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพฯ LPA ประจำปี 2559  [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12209 
 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 304 
 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 267 
 
<< หน้าแรก...     700      701      702      703     (704)     705      706      707      708     ....หน้าสุดท้าย >> 1997