เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการอบรมด้านการจัดทำงบประมาณประจำปีและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 247 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมฤูลค่าเพิ่มและธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 311 
 
เรื่อง การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 260 
 
แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 319 
 
<< หน้าแรก...     700      701      702      703     (704)     705      706      707      708     ....หน้าสุดท้าย >> 2056