เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 241 
 
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 186 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 191 
 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 227 
 
<< หน้าแรก...     714      715      716      717     (718)     719      720      721      722     ....หน้าสุดท้าย >> 2062