เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา  [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 222 
 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 กันยายน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 329 
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 259 
 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 209 
 
<< หน้าแรก...     716      717      718      719     (720)     721      722      723      724     ....หน้าสุดท้าย >> 2120