เลือกหมวดหนังสือ :
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 30 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 243 
 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 30 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 196 
 
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ ภาคใต้ (14 จังหวัด) [ 30 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 297 
 
การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 29 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 462 
 
<< หน้าแรก...     717      718      719      720     (721)     722      723      724      725     ....หน้าสุดท้าย >> 1994