เลือกหมวดหนังสือ :
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 236 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 205 
 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 399 
 
เชิญประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 173 
 
<< หน้าแรก...     717      718      719      720     (721)     722      723      724      725     ....หน้าสุดท้าย >> 2063