เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
 
ด่วนที่สุด โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 26 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 126 
 
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 2119