เลือกหมวดหนังสือ :
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "วันกำจัดของเสียอันตรายจังหวัดตาก" [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 166 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "วันกำจัดของเสียอันตรายจังหวัดตาก" [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 172 
 
เรื่อง การกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 316 
 
อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ไม่ได้ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 และยังไม่่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 159 
 
<< หน้าแรก...     720      721      722      723     (724)     725      726      727      728     ....หน้าสุดท้าย >> 2119