เลือกหมวดหนังสือ :
ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ ศพด. ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 ม.ค. (วันครู) ของทุกปี [ 12 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 226 
 
การรณรงค์ให้ อปท. และโรงเรียนในสังกัด อปท. ปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล [ 12 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 355 
 
ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก [ 12 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 215 
 
การสำรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 523 
 
<< หน้าแรก...     727      728      729      730     (731)     732      733      734      735     ....หน้าสุดท้าย >> 1936