เลือกหมวดหนังสือ :
แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง [ 1 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 482 
 
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน [ 1 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 452 
 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 31 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 134 
 
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 31 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 250 
 
<< หน้าแรก...     732      733      734      735     (736)     737      738      739      740     ....หน้าสุดท้าย >> 2119