เลือกหมวดหนังสือ :
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 1964 
 
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 135 
 
ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 543 
 
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 501 
 
<< หน้าแรก...     736      737      738      739     (740)     741      742      743      744     ....หน้าสุดท้าย >> 2001