เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 306 
 
ด่วนมาก ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลว 21 มิ.ย.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 521 
 
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 169 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 300 
 
<< หน้าแรก...     739      740      741      742     (743)     744      745      746      747     ....หน้าสุดท้าย >> 2123