เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาขอวงบุตร) ครั้งที่ 1 [ 11 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 242 
 
โครวการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 187 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 408 
 
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น [ 11 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 395 
 
<< หน้าแรก...     744      745      746      747     (748)     749      750      751      752     ....หน้าสุดท้าย >> 1936