เลือกหมวดหนังสือ :
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ก.จ.จ. ตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 216 
 
เรื่อง โครงการจัดศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่๑ [ 4 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 280 
 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 4 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 430 
 
ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 160 
 
<< หน้าแรก...     753      754      755      756     (757)     758      759      760      761     ....หน้าสุดท้าย >> 2119