เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 433 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 [ 12 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 323 
 
การติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 12 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 232 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพฯ LPA ประจำปี 2559 (ต่อ) [ 12 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 764 
 
<< หน้าแรก...     757      758      759      760     (761)     762      763      764      765     ....หน้าสุดท้าย >> 2059